Mój prąd

Ulotka Piotr

Spotkanie informacyjne 17.09.2019 r.

Senator RP Maciej Łuczak,

Poseł na Sejm RP Krzysztof Ciebiada

i Wójt Gminy Dłutów Grażyna Maślanka-Olczyk


serdecznie zapraszają mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej


na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
w dniu 17 września 2019 roku o godz. 20.00
w Domu Kultury w Dłutowie (ul. Polna 3).

Wójt Gminy Dłutów

/-/ Grażyna Maślanka-Olczyk

Zebranie wiejskie sołectwa Piętków 10 września

Uprzejmie zawiadamiam i zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Piętków do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 1800 w sali OSP w Piętkowie.  

        Celem zebrania będzie określenie zadań, które zostaną zgłoszone do Wójta Gminy Dłutów we wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

    Zgłaszane zadania powinny być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Szacunkowe koszty przedsięwzięcia/przedsięwzięć, które nie mogą być wyższe niż kwota określona w informacji wójta, ze wskazaniem poszczególnych rodzajów kosztów.

O przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie wiejskie. Zgodnie z ustawą, propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:

1) sołtys,

2) rada sołecka (rekomendowany wniosek na piśmie, podpisy przez członków rady sołeckiej),

3) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (rekomendowany wniosek na piśmie, podpisy przez co najmniej 15 mieszkańców).

Sołtys sołectwa Piętków

/ -/ Mikołaj Pstrokoński

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker