Projekt z edukacji ekologicznej pod hasłem: „DBAJ O PRZYRODĘ- OSZCZĘDZAJ WODĘ”

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Super User

W roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie

realizuje kolejny już projekt z edukacji ekologicznej pod hasłem:

„DBAJ O PRZYRODĘ- OSZCZĘDZAJ WODĘ”

Jest to program przyrodniczo-ekologiczny dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Dłutowie,
poświęcony edukacji uczniów w zakresie
źródeł zanieczyszczeń wody oraz znaczenia wody dla życia człowieka.

Beneficjentem projektu jest Gmina Dłutów. Projekt na sumę 30 000 zł
 ( z czego 90% tj. 27 000 dofinansowane jest z WFOŚiGW w Łodzi)
zakłada edukację ekologiczną wszystkich uczniów z klas I –VIII + III G.
W ramach projektu zakupione są pomoce dydaktyczne dla szkoły,
zorganizowane były warsztaty i konkursy związane z wodą
i koniecznością jej oszczędzania oraz uczniowie uczestniczyli
w wycieczkach przyrodniczych tematycznie związanych z wodą.

Autorem projektu i szkolnym koordynatorem jest p. Mariola Seliga.

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker