Deklaracje i Wnioski

Drukuj
Kategoria: Deklaracje i wnioski
Opublikowano

Deklaracje i Wnioski

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,  rolnego, leśnego

2. Deklaracja na podatek rolny                                                                            

3. Deklaracja na podatek leśny 

4. Deklaracja na podatek od nieruchomości

5. Wniosek na dowód osobisty od roku 2019

6. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  

7. Wniosek o udostępnienie danych

8. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

10. Deklaracja śmieciowa na BIP Gminy Dłutów

11. Druk oświadczenia majątkowego - samorząd gminny (wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy )

12. Druk oświadczenia majątkowego - samorząd gminny (radny)

13. Zgłoszenie szkody łowieckiej - wniosek

14. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

15. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości