Deklaracje i Wnioski

Drukuj
Kategoria: Deklaracje i wnioski
Opublikowano

Deklaracje i Wnioski

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,  rolnego, leśnego

2. Deklaracja na podatek rolny                                                                            

3. Deklaracja na podatek leśny 

4. Deklaracja na podatek od nieruchomości

5. Wniosek na dowód osobisty

6. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  

7. Wniosek o udostępnienie danych

8. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

10. Deklaracja śmieciowa na BIP Gminy Dłutów

11. Druk oświadczenia majątkowego - samorząd gminny (wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy )

12. Druk oświadczenia majątkowego - samorząd gminny (radny)

13. Zgłoszenie szkody łowieckiej - wniosek

14. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

15. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości