„Dłutowianki” – Koło Ligi Kobiet Polskich w Dłutowie

 

„Dłutowianki” – Koło Ligi Kobiet Polskich w Dłutowie

Zostało założone w grudniu 2009 r. i było wówczas jednym z 21 kół funkcjonujących na terenie województwa Łódzkiego. Jest ono współorganizatorem różnych programów realizowanych przez zarząd ŁOW LKP w Łodzi. Do najdłużej realizowanych należy impreza gwiazdkowa pod nazwą „Mikołajki…” Dzieci z dłutowskiego gimnazjum wielokrotnie brały udział w takich spotkaniach. Uczestniczyły wówczas w takich widowiskach, jak „Dziadek do orzechów” z muzyką Piotra Czajkowskiego, „Błętkitny zamek” – musical Romana Czubatego, czy „Królewna Śnieżka” spektakl z muzyką Bogdana Pawłowskiego. Wszystkie przedstawienia odbywały się w Teatrze Wielkim w Łodzi.

Innym programem organizowanym przez ŁOW LKP w Łodzi był program „Seniorzy” skierowany do osób powyżej 50 roku życia. W ramach tego projektu przedstawicielki naszej gminy uczestniczyły między innymi w wycieczkach krajoznawczych do:  Ciechocinka, Warszawy, Kazimierza Dolnego nad Wisłą, czy również zajęciach sportowych  i spotkaniach wigilijnych.

W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi zorganizowany był 12 godzinny kurs komputerowy dla początkujących. Do udziału w nim zgłosiło się 14 osób. Dłutowskie Koło Ligi Kobiet Polskich ma zamiar dalej organizować nowe kursy i zajęcia o różnej tematyce. Mogą wziąć w nich udział zarówno kobiety jak i mężczyźni po ukończeniu 18 lat. Obecnie koło bierze udział w projekcie wspierającym i rozwijającym potencjał organizacji pozarządowych działających na terenie województwa łódzkiego.

Przewodniczącą Ligi Kobiet Polskich „Dłutowianki” jest Danuta Frankiewicz. 

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker