Zbiórka wielkogabarytów 2018

Drukuj
Kategoria: Gospodarka odpadami
Opublikowano Karolina Reliszka

 

Harmonogram odbioru wielkogabarytów w gminie Dłutów

 Poniedziałek 21.05.2018 r.  

Ślądkowice, Drzewociny, Łaziska, Mierzączka Duża, Orzk

Wtorek 22.05.2018r.

Czyżemin, Leszczyny Duże, Leszczyny Małe, Tążewy

Środa 23.05.2018r.

Borkowice, Budy Dłutowskie, Dłutów, Dłutówek

Czwartek 24.05.2018r.

Dąbrowa, Huta Dłutowska, Pawłówek, Świerczyna, Kociołki Las

Piątek 25.05.2018r.

Lesieniec, Piętków, Jastrzębieniec, Kłucjasz, Redociny, Stoczki-Porąbki

 

Prosimy o wystawienie odpadów najpóźniej w dniu odbioru do godz. 6:00. Odpady wystawione po godz. 6.00 nie będą zabierane.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej (w miejscu wystawiania pojemników) w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki)
2. domowy sprzęt sanitarny
3. zużyte opony
4. złom metalowy
5. zużyte lampy i oprawy oświetleniowe
6. meble i wyposażenie gosp. domowych
7. baterie i akumulatory
8. elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej
9. elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
- gruz, kamienie, piasek, ziemia
- oleje, środki chemiczne, itp.
- lekarstwa
- odpady budowlane
- odpady tekstylne - odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz, kołdry, pierzyny
- szkło luzem
- opakowania po farbach i lakierach
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne
- odpady zielone

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, oraz pod nr tel. 44 634 01 52.