Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z I sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia imiennych składów stałych komisji Rady Gminy Dłutów.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

                            

                                                              Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                  /-/ Janas Krzysztof

I Sesja Rady Gminy Dlutów w kadencji 2018-2023

I SESJA RADY GMINY DŁUTÓW z dnia 22-23.listopada 2018r.

22 listopada 2018 r. o godzinie 13.00 odbyła się I Sesja Rady Gminy. Krzysztof Janas jako radny senior otworzył sesje. Nowi radni oraz Wójt złożyli ślubowanie, każdemu zostało wręczone zaświadczenie o wyborze.

Czytaj więcej: I Sesja Rady Gminy Dlutów w kadencji 2018-2023

Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali OSP w Dłutowie ul. Polna 5

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów   na lata 2018-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.
 7. Interpelacje i
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali OSP w Dłutowie ul. Polna 5.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów   na lata 2018-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dłutów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów.
 11. Interpelacje i
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godz. 13:00

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Pawłówek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ślądkowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dłutów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/232/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnymdo końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.
 16. Interpelacje i i zapytania.
 17. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker