Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 20 września 2019 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 20 września 2019 r. o godz. 13.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
  2. Sprawy różne.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 10 września 2019 r..

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 10 września 2019 r. o godz. 13.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 10 września 2019 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Tematem posiedzenia będzie:

1.Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.

2.Sprawy różne.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad) planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.

2.Sprawy różne.

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku (środa)

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
  2. Ocena działalności Środowiskowego Domu Pomocy w Drzewocinach
  3. Zapoznanie się z przygotowaniem placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
  4. Organizacja pracy Domu Kultury w Dłutowie.

 

Przewodniczący Komisji

Jarosław Nierychlewski

 

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów w dniu 11 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie materiałów na sesję.
  2. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów.
  3. Sprawy różne.

                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                      Andrzej Banaś

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker