Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku (środa)

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
 2. Ocena działalności Środowiskowego Domu Pomocy w Drzewocinach
 3. Zapoznanie się z przygotowaniem placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
 4. Organizacja pracy Domu Kultury w Dłutowie.

 

Przewodniczący Komisji

Jarosław Nierychlewski

 

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów w dniu 11 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie materiałów na sesję.
 2. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów.
 3. Sprawy różne.

                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                      Andrzej Banaś

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów w dniu 29 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 29 maja 2019 r. (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie materiałów na sesję.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.
 3. Sprawy różne.

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 27 marca 2019 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 27 marca 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 11.00, którego tematem będzie

 1. Kontrola nieruchomości gminnej położonej w Hucie Dłutowskiej.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 25 marca 2019 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 25 marca 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych o godz. 12.30, którego tematem będzie

 1. Kontrola dowozów dzieci do szkoły.
 2. Gminne Przedszkole w Dłutowie - ilość miejsc dla dzieci w odniesieniu do potrzeb rodzin.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Dłutowie.
 4. Zapoznanie się z projektami budowy placu zabaw i rekreacji w Gminie Dłutów.
2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker