Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 19 lutego 2019 r.

Kategoria: Komisje Rady Gminy
Opublikowano Sylwia Witkowska

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów   

W dniu 19 lutego 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:

  1. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Dłutów.
  2. Analiza wynagrodzenia sołtysów w Gminie Dłutów i w gminach sąsiednich.
  3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
  4. Omówienie możliwości modernizacji oczyszczalni ścieków w Dłutowie.
  5. Przedstawienie propozycji zagospodarowania nieruchomości gminnej w Hucie Dłutowskiej.
  6. Analiza wniosków o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
  7. Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na remonty dróg na terenie Gminy Dłutów.
  8. Sprawy różne.
2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker