Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 17 lipca 2018 r. o godz. 13.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, którego tematem będzie:

 1. Omówienie materiałów na sesję

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 29 maja 2017 r. o godz. 13.00 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, którego tematem będzie:

 1. Analiza realizacji wniosków Komisji za 2015 r. i 2016 r.
 2. Zapoznanie się z programem reorganizacji szkolnictwa w Gminie Dłutów.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
 4. Informacja o zabezpieczeniu specjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców Gminy.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniach16 maja 2017 r. o godz. 1100, 25 maja 2017 r. o godz. 1100 oraz 6 czerwca 2017 r. o godz. 1100 planowane są posiedzenia Komisji Rewizyjnej, których tematem będzie:

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 r. zgodnie z planem przyjętym na posiedzeniu w dniu 11.05.2017 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 8 maja 2017 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 2. Kontrola w terenie.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 20 marca 2017 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Plan imprez kulturalnych na 2017 r.
 2. Analiza realizacji wniosków Komisji za 2016 r.
 3. Polityka gminy względem osób starszych i niepełnosprawnych.

W dniu 28 marca 2017 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Tematem posiedzenia będzie Kontrola wykonania interpelacji radnych, wniosków komisji, wniosków sołtysów i mieszkańców Gminy Dłutów.

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker