Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 12 września 2018 r.

W dniu 12 września 2018 r. planowane są:

 1. posiedzenie Komisji Statutowej o godz. 10.30, którego tematem będzie:
  1. Opracowywanie projektu Statutu Gminy Dłutów.
 1. posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:
  1. Omówienie projektów uchwał na sesję i zaopiniowanie zmian w budżecie gminy.

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 4 września 2018 r. (wtorek)

W dniu 4 września 2018 r. o godz. 13.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, którego tematem będzie:

 1. Zapoznanie się z oceną wniosków w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów.

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 8 sierpnia 2018

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 8 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, którego tematem będzie:

 1. Omówienie materiałów na sesję

W dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie:

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 17 lipca 2018 r. o godz. 13.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, którego tematem będzie:

 1. Omówienie materiałów na sesję

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 29 maja 2017 r. o godz. 13.00 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, którego tematem będzie:

 1. Analiza realizacji wniosków Komisji za 2015 r. i 2016 r.
 2. Zapoznanie się z programem reorganizacji szkolnictwa w Gminie Dłutów.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
 4. Informacja o zabezpieczeniu specjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców Gminy.
2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker