Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniach16 maja 2017 r. o godz. 1100, 25 maja 2017 r. o godz. 1100 oraz 6 czerwca 2017 r. o godz. 1100 planowane są posiedzenia Komisji Rewizyjnej, których tematem będzie:

  1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 r. zgodnie z planem przyjętym na posiedzeniu w dniu 11.05.2017 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 8 maja 2017 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 r.
  2. Kontrola w terenie.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 20 marca 2017 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Plan imprez kulturalnych na 2017 r.
  2. Analiza realizacji wniosków Komisji za 2016 r.
  3. Polityka gminy względem osób starszych i niepełnosprawnych.

W dniu 28 marca 2017 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Tematem posiedzenia będzie Kontrola wykonania interpelacji radnych, wniosków komisji, wniosków sołtysów i mieszkańców Gminy Dłutów.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

 

W dniu 6 marca 2017 r. o godz. 11:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Tematem posiedzenia będzie:

1.Kontrola kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej.

 

W dniu 6 marca 2017 r. o godz. 13:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Informacja o realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych.

2.Informacja o realizacji zadań gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

3.Informacja o realizacji uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 13:00 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych  

Tematem posiedzenia będzie:

1.      Zapoznanie się z programem reorganizacji szkolnictwa w Gminie Dłutów.

  1.    Plan imprez kulturalnych na 2017 r.
2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker