Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

 

W dniu 6 marca 2017 r. o godz. 11:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Tematem posiedzenia będzie:

1.Kontrola kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej.

 

W dniu 6 marca 2017 r. o godz. 13:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Informacja o realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych.

2.Informacja o realizacji zadań gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

3.Informacja o realizacji uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 13:00 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych  

Tematem posiedzenia będzie:

1.      Zapoznanie się z programem reorganizacji szkolnictwa w Gminie Dłutów.

  1.    Plan imprez kulturalnych na 2017 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

 

W dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Tematem posiedzenia będzie:

1.      Kontrola budowy przedszkola w Dłutowie. 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Planowane w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 12:00  posiedzenie wspólne Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych zostało przeniesione na dzień 15 grudnia 2016 r. o godz. 12:00.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

 

W dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej  

Tematem posiedzenia będzie:

1.      Opracowanie planu pracy komisji na 2017 r.

 

W dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 planowane jest posiedzenie wspólne Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia będzie:

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dłutów na 2017 r.

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker