Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

 

Planowane posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 listopada 2016 r.

zostało odwołane i  przeniesione na dzień 18 listopada 2016 r. na godz. 11:00

  • Opracowanie sprawozdania komisji z II półrocza 2016 r.
  • Zapoznanie się ze stanem nieruchomości w Hucie Dłutowskiej dzierżawioną przez najemcę (część wyjazdowa posiedzenia).

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 11:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

  1. Opracowanie sprawozdania komisji z II półrocza 2016 r.
  2. Zapoznanie się ze stanem nieruchomości w Hucie Dłutowskiej dzierżawioną przez najemcę (część wyjazdowa posiedzenia).

W dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, podczas którego komisja zapozna się ze stanem technicznym lokali gminnych.

 

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

 

W dniu 17 października 2016 r. o godz. 10:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1.Kontrola mienia komunalnego Gminy Dłutów i kosztów utrzymania obiektów.

 

W dniu 19 października 2016 r. o godz. 14:00 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1.Analiza współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

W dniu 25 października 2016 r. o godz. 12:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1.Informacja dotycząca zgłoszonych wniosków z funduszu sołeckiego na 2017 r.

2.Zgłaszanie propozycji do projektu budżetu Gmina na 2017 rok.

3.Zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

 

Planowane posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 30.09.2016 r. zostało odwołane i i przeniesione na dzień 4 października 2016 r. na godz. 14:00

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego.

2. Dyskusja nad informacją o stanie realizacji zadań oświatowych.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

 

W dniu 30.09.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie

  1. Kontrola utrzymania i działalności biblioteki gminnej i domu kultury w Dłutowie.

W dniu 30.09.2016 r. o godz. 1400planowane jest posiedzenieKomisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Tematem posiedzenia komisji będzie:

  1. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego.
  2. .Dyskusja nad informacją o stanie realizacji zadań oświatowych.
2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker