Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 22 marca 2016 r. o godz. 12:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Temat posiedzenia komisji

  1. Informacja o realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych.
  2. Informacja o realizacji zadań gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
  3. Informacja o stanie mienia komunalnego - analiza możliwości zagospodarowania.
  4. Omówienie materiałów na sesje.

W dniu 31 marca 2016 r. o godz.11:00  planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Temat posiedzenia komisji

  1. Zapoznanie się z protokołami z kontroli wewnętrznej jednostek budżetowych gminy zleconych przez Wójta Gminy Dłutów.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 15 marca 2016 r. o godz.11:00planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w budynku Gimnazjum w Dłutowie ul. Główna 9.

Temat posiedzenia komisji

     1.Kontrola struktury zatrudnienia oraz kosztów utrzymania Gimnazjum w Dłutowie.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 15 grudnia 2015 r. o godz.12:00odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Komisji Rewizyjnej.

Temat posiedzenia komisji

  1. Omówienie projektu budżetu Gminy Dłutów na 2016 rok i opracowanie na jego temat opinii.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Komisja Rewizyjna odbędzie posiedzenie 8 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

Tematy posiedzenia komisji:

  1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

24 listopada 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Tematy posiedzenia:

1.Zapoznanie się z informacją o zajęciach wyrównawczych prowadzonych w szkole podstawowej i w gimnazjum w Dłutowie.

2.Analiza wykonania budżetu w zakresie działania komisji za I półrocze 2015 r.

 

Komisja Rewizyjna odbędzie posiedzenie 24 listopada 2015 r. o godz.12:00Tematy posiedzenia komisji

1.Opracowanie sprawozdania za II półrocze 2015 roku.

 

26 listopada 2015 r. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Tematy posiedzenia komisji

1.Zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok.

2.Omówienie materiałów na sesję

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker