Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 19 marca 2019 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 19 marca 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 12.00, którego tematem będzie:

 1. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Dłutów.
 2. Sprawy różne.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 19 lutego 2019 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów   

W dniu 19 lutego 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:

 1. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Dłutów.
 2. Analiza wynagrodzenia sołtysów w Gminie Dłutów i w gminach sąsiednich.
 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
 4. Omówienie możliwości modernizacji oczyszczalni ścieków w Dłutowie.
 5. Przedstawienie propozycji zagospodarowania nieruchomości gminnej w Hucie Dłutowskiej.
 6. Analiza wniosków o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
 7. Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na remonty dróg na terenie Gminy Dłutów.
 8. Sprawy różne.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 23 stycznia 2019 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 23 stycznia 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 12.30, którego tematem będzie:

 1. Opracowanie planu komisji na I półrocze 2019 roku.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 16 stycznia 2019 r.

W dniu 16 stycznia 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:
 
Omówienie materiałów na Sesję Rady Gminy Dłutów.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów W dniu 10 i 11 grudnia 2018 r.

W dniu 10 grudnia 2018 r. planowane są:

1) posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o godz. 10.30, którego tematem będzie:

    1. Powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji.

2) wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych o godz. 11.00, którego tematem będzie:

    1. Powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji.

    2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dłutów na rok 2019 w zakresie działania Komisji.

    3. Zapoznanie z symulacją dochodów i kosztów z tytułu opłaty śmieciowej na lata 2019-2020.

 

W dniu 11 grudnia 2018 r. planowane jest:

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:

 

1) Powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji.

2) Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dłutów na rok 2019 .

3) Zapoznanie z symulacją dochodów i kosztów z tytułu opłaty śmieciowej na lata 2019-2020.

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker