Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów w dniu 29 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 29 maja 2019 r. (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie materiałów na sesję.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.
 3. Sprawy różne.

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 27 marca 2019 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 27 marca 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 11.00, którego tematem będzie

 1. Kontrola nieruchomości gminnej położonej w Hucie Dłutowskiej.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 25 marca 2019 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 25 marca 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych o godz. 12.30, którego tematem będzie

 1. Kontrola dowozów dzieci do szkoły.
 2. Gminne Przedszkole w Dłutowie - ilość miejsc dla dzieci w odniesieniu do potrzeb rodzin.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Dłutowie.
 4. Zapoznanie się z projektami budowy placu zabaw i rekreacji w Gminie Dłutów.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 19 marca 2019 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 19 marca 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 12.00, którego tematem będzie:

 1. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Dłutów.
 2. Sprawy różne.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 19 lutego 2019 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów   

W dniu 19 lutego 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:

 1. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Dłutów.
 2. Analiza wynagrodzenia sołtysów w Gminie Dłutów i w gminach sąsiednich.
 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
 4. Omówienie możliwości modernizacji oczyszczalni ścieków w Dłutowie.
 5. Przedstawienie propozycji zagospodarowania nieruchomości gminnej w Hucie Dłutowskiej.
 6. Analiza wniosków o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
 7. Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na remonty dróg na terenie Gminy Dłutów.
 8. Sprawy różne.
2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker