Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"

26 marca 2008 roku Rada Gminy Dłutów podjęła Uchwałę w sprawie  wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dłutów do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. "Dolina rzeki Grabi".

1 kwietnia 2008 roku odbyło się spotkanie założycielskie, na którym Gmina Dłutów stała się oficjalnie członkiem LGD.

Od tego czasu za pośrednictwem LGD Gmina Dłutów otrzymała 885 471,63 zł dofinansowania na realizację 10 projektów obejmujących:

1) organizację Dni Dłutowa w 2010 r.,

2) organizację Dni Dłutowa w 2011 r.,

3) organizację Dni Dłutowa w 2013 r.,

4) utworzenie ogólnie dostępnego placu zabaw w Dłutowie,

5) doposażenie Orkiestry Dętej z Dłutowa,

6) utworzenie Sali Tradycji Ziemi Dłutowskiej w Drzewocinach

7) promocję atrakcji turystycznych w formie mapy turystycznej, tablic (w Dłutowie i Hucie Dłutowskiej) oraz  folderu

8) przeprowadzenie szkolenia na uprawnienia zawodowe pilarz-drwal wraz z modułem przedsiębiorczości dla 14 mieszkańców gminy;

oraz projekty inwestycyjne w tym:

9) budowę Świetlicy Wiejskiej w Łaziskach,

10) utworzenie ciągów pieszych w miejscowości Dąbrowa.

 

Przedstawicielami w Zarządzie i strukturach LGD delegowanymi z terenu gminy są:

1. Wiktor Śpionek - Członek Zarządu

2. Andrzej Banaś - Członek Komisji Rewizyjnej

3. Andrzej Oset - Członek Rady LGD

4. Grażyna Maślanka-Olczyk - Członek Rady LGD

Więcej informacji o działalności LGD, w tym o możliwościach pozyskania dotacji, znajduje się na stronie www.dolinagrabi.pl

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker