Gazyfikacja Gminy Dłutów

Wójt Gminy Dłutów, uprzejmie informuje, iż zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej właściciele działek położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku  od m. Pawłówek do m. Dłutów do skrzyżowania z ul. Polną i ul. Rzemieślniczą mogą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej do dnia 15 października 2019 r. w tut. Urzędzie Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25 lub w PSG w Oddziale Zakładu Gazowniczego w Łodzi przy ul. Targowej 18 lub w Gazowni w Pabianicach przy  ul. Partyzanckiej 110.

Przedmiotowe wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Właściciele pozostałych działek położonych na terenie Gminy Dłutów zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej z poszczególnych miejscowości proszeni są o wpisanie się na listę u sołtysa swojego sołectwa.

Dokumenty do złożenia wniosku można pobrać:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Przykład wypełnionego wniosku

 

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker