Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – 30 listopada 2020 r.

Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – 30 listopada 2020 r. (usługi zdrowotne)

Reprezentują Państwo podmiot leczniczy działający m.in. na obszarze Łodzi i sąsiadujących powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego?
W przypadku świadczonych usług pielęgnacyjnych / opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dostrzegacie Państwo potrzebę zwiększenia ich wymiaru i dotarcia do kolejnych osób potrzebujących?
Szukają Państwo dodatkowych środków na rozwój działalności hospicjum i wsparcie usługami zdrowotnymi swoich podopiecznych?
Planują Państwo pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego?
Jeśli TAK, to rozwiązaniem może być konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 w ramach Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”.

Spotkajmy się i porozmawiajmy w sieci!
Serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20.

Termin spotkania: 30.11.2020 r.  START godz. 10.00.

Spotkanie odbędzie się w formule online poprzez platformę internetową Microsoft Teams.
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Podczas spotkania pracownicy WUP w Łodzi przedstawią założenia konkursu dotyczące m.in. przedmiotu konkursu, potencjalnych beneficjentów, wyboru grupy docelowej, puli środków na dofinansowanie czy obszaru realizacji.
Dodatkowo przedstawiciele Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przybliżą zagadnienia związane z oceną strategiczną prowadzoną w ramach przedmiotowego konkursu.

Ważnym elementem spotkania będzie możliwość zadawania prowadzącym pytań związanych z ogłoszonym konkursem.

Każdy z uczestników przed spotkaniem otrzyma na wskazaną skrzynkę mailową link do zalogowania. Dlatego prosimy o podawanie bezpośrednich adresów e-mail.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 listopada 2020 r. (piątek), do godz. 12.00 za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie WUP w Łodzi.

 

Zawiadomienie o polowaniach

Nadleśnictwo Kolumna, informuje w oparciu o art. 42 ab ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r poz. 1683), że zostały zaplanowane następujące polowania zbiorowe na terenie obwodu łowieckiego nr 161 OHZ Rydzyny: 04.12.2020 r.

Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dłutów i Dąbrowa - leśnictwa Dąbrowa i Dłutów - wieś Pawlikowice, Dąbrowa, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek, wieś Drzewociny, Mierzączka Duża, Dłutów, Łaziska, Orzk. 11.12.2020 r.

Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dąbrowa i Dłutów - wieś Budy Dłutowskie, Leszczyny Duże, Leszczyny Małe, Tążewy, Redociny, Stoczki Porąbki, Piętków, Świerczyna, Dłutów, Orzk, Łaziska, wieś Drzewociny, Mierzączka Duża, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice. 18.12.2020 r.

Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dłutów i Dąbrowa - leśnictwa Dąbrowa i Dłutów - wieś Pawlikowice, Dąbrowa, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek, wieś Drzewociny, Mierzączka Duża, Dłutów, Łaziska, Orzk.

Rozpoczęcia polowań planowane jest na godzinę 7:30, a zakończenia na 16:00.

Informacja o konkursie nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2

lom

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 listopada 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi zdrowotne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/ogloszenie-konkursu-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-002-20-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-zit/

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

„Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie”

Inwestycja pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie”

została zrealizowana z dofinanowaniem ze środków budżetu państwa oraz z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

logo dąbrowa

„Wykonanie nakładki asfaltowej na części drogi gminnej Nr 106611 E w Lesieńcu”

Inwestycja pn.:

„Wykonanie nakładki asfaltowej na części drogi gminnej Nr 106611 E w Lesieńcu”

została zrealizowana z dofinanowaniem ze środków budżetu państwa oraz z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

logo lesieniec

 

 

Podkategorie

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker