Budowa przedszkola w Dłutowie

 

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl.jpg

 

Informacje dot. projektu w wersji dostępnej dla osób niepełnosprawnych znajdują się pod linkiem 

http://przedszkole.dlutow.pl/index.php/projekt-unijny

Projekt pn: "Budowa przedszkola w Dłutowie"

Rysunek1

 

Wraz z początkiem września oddano do użytkowania nowe przedszkole w Dłutowie. Prace związane z budową trwały nieco ponad rok. W tym czasie przygotowano teren pod budowę przez wyburzenie istniejących budynków, wzniesiono nowy budynek oraz przebudowano parter istniejącego budynku na potrzeby administracji przedszkola. Przedszkole w Dłutowie zostało zaprojektowane dla 5 grup liczących po 25 dzieci każda. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi niemal 800 m2, zaś kubatura 3440m3. Każda sala zajęć ma powierzchnię około 70m2 i oddzielną łazienkę, dodatkowo znajduje się przestronna sala zajęć ruchowych.

W przedszkolu znajduje się nowoczesna, w pełni wyposażona kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla wszystkich przedszkolaków. Budynek ogrzewany jest za pomocą gazowej pompy ciepła wspomaganej kotłem gazowym. Gaz dostarczany jest ze zbiornika umieszczonego pod ziemią.
Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 3 612 594,69zł, kwota dofinansowania wynosi 1 577 787,63 zł. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, każda grupa została także wyposażona w tablicę interaktywną, laptop, drukarkę i tablet.  Wyposażenie kuchni również dofinansowano ze środków UE.

Budowa przedszkola w Dłutowie

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl.jpg

 

Informacje dot. projektu w wersji dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się

pod linkiem http://przedszkole.dlutow.pl/index.php/projekt-unijny

Projekt pn: "Budowa przedszkola w Dłutowie"

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku przedszkola wraz z wyposażeniem w sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz przebudową parteru istniejącego budynku mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby administracji przedszkola w Dłutowie.

W ramach projektu zostały wykonane:
1. Roboty budowlane.
2. Roboty instalacyjne zewnętrzne.
3. Roboty instalacyjne wewnętrzne.
4. Budowa i montaż elementów małej architektury.
5. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
Budowa nowego budynku przedszkola została rozpoczęta w II kwartale 2016r. i została zrealizowana.
Podjęte działania w ramach projektu umożliwią realizację celu głównego jakim jest wzrost dostępności edukacji przedszkolnej na terenie gminy Dłutów. Bezpośrednimi użytkownikami wybudowanego przedszkola będą dzieci w wieku przedszkolnym, wychowawcy, pracownicy obsługi, a także rodzice dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej.
Projekt uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego, mając na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli (w tym osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby starsze) i zapewnienie im równości w dostępie do powstałej infrastruktury.

 

 

Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów

 

 plakat projekt zajęcia

Celem projektu jest wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Dłutów - poprzez modernizację istniejącej placówki, zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 16, dokształcenie kadry nauczycielskiej (7 osób), poprawę jakości zajęć edukacyjnych, w tym zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych dla 85 dzieci i 16 nowych, w okresie od 01.10.2016 do 31.08.2018.
Zaplanowane działania przyczynią się do wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, wpływających na wzrost całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Projekt przyczyni się również do poprawy jakości kształcenia zwłaszcza poprzez lepsze przygotowanie nauczycieli oraz poprawę warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z woj. łódzkiego.

W projekcie zaplanowano realizację czterech zadań. 

Czytaj więcej: Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów

Centrum miejscowości Dąbrowa

belka gora prow

Dąbrowa ma nowe Centrum Miejscowości

Od 2010 roku mieszkańcy miejscowości Dąbrowa postulowali o wybudowanie chodnika wzdłuż drogi gminnej.Przez 4 lata trwały prace przygotowawcze w tym opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2014 r. Gmina Dłutów otrzymała dofinansowanie unijne i rozpoczęto prace. Solidny i rzetelny wykonawca oraz prostota projektu sprawiły, że w kilka miesięcy wybudowano chodniki i zjazdy na posesje z drogi gminnej. Zwieńczeniem i akcentem kończącym wszelkie prace było ustawienie tablicy informacyjnej z mapą miejscowości i miejscem na umieszczanie ogłoszeń.
Inwestycja była finansowana ze środków Gminy Dłutów oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Całkowita wartość inwestycji wraz z dokumentacją i nadzorem budowlanym wyniosła 425 060,35 zł w tym 224 077,00 zł pozyskano ze środków unijnych.
W najbliższej przyszłości planowane jest przeprowadzenie dalszych prac budowlanych w obrębie tej drogi w tym budowa chodników na dalszym odcinku.
Obecnie inwestycja została zrealizowana od numeru 10 do numeru 44, co stanowi połowę planowanej inwestycji w Dąbrowie. W 2015 roku Gmina Dłutów rozpocznie starania o pozyskanie kolejnych środków na dokończenie inwestycji na odcinku od numeru 45 do końca drogi gminnej w stronę lasu. Drugi etap budowy stanowi wyzwanie na nowy okres programowania unijnego.

DSC 6042 1www

 

DSC 6033 1www

Świetlica wiejska w Łaziskach

belka gora prow

W grudniu 2014 roku oddano do użytku Świetlicę wiejską w Łaziskach, której budowa była współfinansowana ze środków Gminy Dłutów oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Inwestycję rozpoczęto w 2012 roku z inicjatywy mieszkańców wsi Łaziska oraz po uzyskaniu zgody Rady Gminy Dłutów. Budynek oddano do użytku w grudniu 2014 roku, a pierwsze spotkanie z okazji otwarcia świetlicy zorganizowano w lutym 2015 roku.
Przeznaczeniem świetlicy jest organizacja spotkań mieszkańców, szkoleń, zajęć dla dzieci i młodzieży, imprez, wydarzeń kulturalnych itp. Świetlica ma służyć całej społeczności Gminy Dłutów. Każdą inicjatywę realizacji wydarzenia w nowej świetlicy można zgłaszać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, może pomieścić jednorazowo około 180 osób. Mieszkańcy wsi Łaziska wykonali również społecznie szereg prac wokół budynku: wybudowano altanę, palenisko oraz boisko trawiaste z bramkami do piłki nożnej. 
Całkowita wartość inwestycji wraz z wyposażeniem, dokumentacją i nadzorem budowlanym wyniosła 1,4 mln zł w tym 500 000,00 zł pozyskano ze środków unijnych.

DSC 2862 1www

DSC 2876 2www

DSC 2887 2www

DSC 2899 2www

 Fot. Łukasz Szczepański

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker