Projekt z edukacji ekologicznej pod hasłem: „DBAJ O PRZYRODĘ- OSZCZĘDZAJ WODĘ”

W roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie

realizuje kolejny już projekt z edukacji ekologicznej pod hasłem:

„DBAJ O PRZYRODĘ- OSZCZĘDZAJ WODĘ”

Jest to program przyrodniczo-ekologiczny dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Dłutowie,
poświęcony edukacji uczniów w zakresie
źródeł zanieczyszczeń wody oraz znaczenia wody dla życia człowieka.

Beneficjentem projektu jest Gmina Dłutów. Projekt na sumę 30 000 zł
 ( z czego 90% tj. 27 000 dofinansowane jest z WFOŚiGW w Łodzi)
zakłada edukację ekologiczną wszystkich uczniów z klas I –VIII + III G.
W ramach projektu zakupione są pomoce dydaktyczne dla szkoły,
zorganizowane były warsztaty i konkursy związane z wodą
i koniecznością jej oszczędzania oraz uczniowie uczestniczyli
w wycieczkach przyrodniczych tematycznie związanych z wodą.

Autorem projektu i szkolnym koordynatorem jest p. Mariola Seliga.

Przerwy w dostawie enegii elektrycznej czerwiec 2019

Data

   17.06.2019r. w godz. 7.00-14.00

Miejscowości (ulice)

     Dłutów

                         ul. Główna od nr 41 do nr 69

                 i od nr 52 do nr 76
·      ul. Leśna od nr 1 do nr 11A
·      ul.  Armii Krajowej
·      ul. Wysoka od nr 1 do nr 9
                   i od nr 2 do nr 4
·      ul. Południowa
·      ul. Słoneczna
·      ul. Zielona
·      ul. Spadowa
·      ul. Niezapominajki

Data

   17.06.2019r.   w godz. 12.00-18.00

Miejscowości (ulice)

·      Huta Dłutowska

ul. Krótka
ul. Pabianicka od nr 10 do nr 20
ul. Słoneczna
             ul. Kolonia od nr 2 do nr 32
                             i od nr 1 do nr 25
 

 PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Piotrków Tryb.

https://www.pgedystrybucja.pl

Pogotowie energetyczne: 991

 

 

Wycieczka Krajoznawcza

milosnicy dlutowa

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker