Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie

Wójt Gminy Dłutów ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie

Miejsce pracy:

Zakład Usług Komunalnych

ul. Polna 2, 95-081 Dłutów

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych, pełny wymiar czasu pracy.

2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

1)wykształcenie wyższe techniczne,

2)co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na kierowniczym stanowisku związanym z gospodarką wodno - kanalizacyjnąlub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku kierownika Zakładu Usług Komunalnych,

3)obywatelstwo polskie, obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo państw, którym napodstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie

Badanie Ankietowe - diagnoza potrzeb społeczności lokalnej

image001

Szanowni Państwo, Drodzy Beneficjenci,

Lokalna Grupa działania "Dolina rzeki Grabi" zwraca się z prośbą do jej potencjalnych beneficjentów, chcącyh skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wypełnienia ankiety, która pozwoli poznać potrzeby społeczności lokalnej. Wiedza ta jest niezbędna aby można było uruchomić planowane nabory wniosków.

Kwota drugiego bonusa dla naszej LGD, za sprawne wdrażanie LSR, wynosi - 1 050 000 zł. (10 premii po 100 000 zł) i 50 000 zł na rozwój infrastruktury rekreacyjnej.

Czytaj więcej: Badanie Ankietowe - diagnoza potrzeb społeczności lokalnej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych rok 2020

OBIEGIEM

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW  !!!

22.05.2020 r.         (piątek) DĄBROWA, HUTA DŁUTOWSKA, PAWŁÓWEK
25.05.2020 r.
(poniedziałek)
ŚLĄDKOWICE, DRZEWOCINY, ŁAZISKA, MIERZĄCZKA DUŻA, ORZK
26.05.2020 r.
(wtorek)
CZYŻEMIN, LESZCZYNY DUŻE,        LESZCZYNY MAŁE, TĄŻEWY
27.05.2020 r.
(środa)
DŁUTÓW
28.05.2020 r.
(czwartek)
BORKOWICE, BUDY DŁUTOWSKIE, DŁUTÓWEK
29.05.2020 r.
(piątek)
JASTRZĘBIENIEC, KŁUCJASZ, KOCIOŁKI-LAS, LESIENIEC, PIĘTKÓW, REDOCINY,           STOCZKI-PORĄBKI, ŚWIERCZYNA
Uwaga !!!Prosimy o wystawienie odpadów najpóźniej w dniu odbioru do godz. 6:00. Odpady wystawione po godz. 6.00 nie będą zabierane.

                                             

odpady 1553163746 1553867388 1569494432

Czytaj więcej: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych rok 2020

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker