Aplikacja Kwarantanna Domowa

kliknij w obrazek aby powiększyć

 

Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁODZI

Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne.
Należy wskazać, że chorzy na różne choroby zakaźne, np. grypę, najczęściej przebywają w miejscu swojego zamieszkania. Wytwarzane przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
ul. Piotrkowska 104,90 - 926 Łódź, tel.(42) 664-14-10, faks (42) 664-14-01

 

Obowiązkowa kwarantanna po powrocie do Polski

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.
Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.
Jeśli będziesz odbywać kwarannę w domu, stosuj się do ponizszych zaleceń:

 • Nie opuszczaj domu.Nie wychodź do sklepu.
 • Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaz je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy;
  jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny,
  unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim zdrowia dzwoniącyni do Ciebie pracownikom
  Inspekcji Sanitarnej.
 • W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji
  - mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ  bit.ly/teleporady-lista
  Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

Więcej inormacji na www.gov.pl/koronowirus
infolinia NFZ 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny
grozi mandat karny w wysokości 5000 zł

 

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker