Uwaga!

W Wielki Piątek pod drzwiami wejściowymi Urzędu Gminy przy ul. Pabianickiej 25 znaleziono klucze. Bliższe informacje
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dłutowie.

Zmiana organizacji ruchu od 16.04.2019 r.

Od dnia 16.04.2019 r. w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku Pabianice-Dłutów wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Zmiany w organizacji ruchu dotyczące miejscowości Dłutów będą dotyczyły skrzyżowania drogi wojewódzkiej (ul. Pabianicka)

z drogą powiatową nr 3313E (ul. Główna w kierunku Mierzączki Dużej). Wyżej wymienione skrzyżowanie zostanie zamknięte.

Zalecane objazdy:

- ul. Wysoką od strony Mierzączki Dużej;

- od strony Pabianic zalecany objazd przez Borkowice.

Mapa objazdu

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 2019 r.

wielkogabaryty

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker