Zakład Usług Komunalnych Informuje

Zarządzenie

W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemicznego w celu ograniczenia możliwości zakażania się i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-19 wprowadza się w Zakładzie Usług Komunalnych w Dłutowie, następujące zmiany w organizacji pracy:

  1. 1.Zakład Usług komunalnych w Dłutowie z dniem 17.03.2020 roku zostanie zamknięty dla petentów. Wszelkie sprawy w miarę możliwości załatwiane będą telefonicznie.
  2. 2.Zawieszeniu zostaną prace pracowników terenowych związane z wymianą legalizacyjną wodomierza czy odczytami ich stanów. Stany wodomierzy prosimy podawać telefonicznie.
  3. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku z możliwością przedłużenia.

Numery kontaktowe:

-Podawanie stanów wodomierzy i fakturowanie

44 634 06 37

-Zgłaszanie awarii

604 141 699     604 141 556

 

Informacja dla interesantów

Informacja dla interesantów

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania,
w Urzędzie Gminy Dłutów
nie będzie możliwości osobistego załatwienia spraw.

Obsługa interesanta będzie możliwa tylko telefonicznie lub przez Internet w godzinach pracy Urzędu.

Licząc na zrozumienie sytuacji kryzysowej zachęcamy do kontaktu:
telefonicznie: 44 634 05 21 lub 44 634 02 18,
mailowo: dlutow@dlutow.pl,
pocztą tradycyjną: 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25
lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Dłutów z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Dłutów i ustanowienia dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów

Prośba o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z Urzędem Gminy

 

W trosce o bezpieczeństwo, zarówno Państwa jak i pracowników Urzędu zwracamy się z prośbą o ograniczenie do minimum bezpośredniego kontaktu przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Dłutowie.

Zachęcamy do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej poprzez e-mail: dlutow@dlutow.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z Urzędem Gminy:

  44 634 05 21,  44 634 02 18

Jednocześnie informujemy, że zawieszamy kursy z zakresu „Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Zostają przesunięte na późniejszy termin.

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker