Informacja dotycząca przyłączy do sieci gazowej

Wójt Gminy Dłutów, uprzejmie informuje, iż Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi miała przeprowadzić spotkanie z mieszkańcami gminy Dłutów w sprawie gazyfikacji naszej gminy. Ze względu na panujący stan epidemii koronawirusa COVID-19 nie będzie możliwe zorganizowanie spotkania najbliższym czasie.

Zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej właściciele działek położonych w Gminie Dłutów, mogą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w PSG w Oddziale Zakładu Gazowniczego w Łodzi przy ul. Targowej 18, 90-042 Łódź.

Przedmiotowy wniosek oraz wzór wypełnionego wniosku można pobrać ze strony internetowej: http://dlutow.pl w zakładce Sieć gazowa, lub bezpośrednio:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Przykład wypełnionego wniosku

    

      

Wójt Gminy Dłutów

/-/ Grażyna Maślanka Olczyk

APEL O OSZCZĘDZANIE WODY

Szanowni mieszkańcy Gminy Dłutów

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz okresem bezdeszczowym, Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie prosi o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej. Apelujemy o zaniechanie poboru wody w celu podlewania trawników lub ogrodów, a także mycia samochodów i chodników.

Nieoszczędne korzystanie może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w jej dostawie .

Prosimy o zrozumienie sytuacji i wyrozumiałość.

Zdalna Szkoła

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

logo polska cyfrowa

 

Gmina Dłutów otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „zdalna szkoła”. Umowa została zawarta 23 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoławsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Czytaj więcej: Zdalna Szkoła

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker