Spotkanie informacyjne 4.10.2019

spotkanie biblioteka

Ostrzeżenie

Ostrzezenie przed wiatrem

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CZYŻEMIN

Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam i zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Czyżemin do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1800 na działce OSP w Czyżeminie 17C.  

        Celem zebrania będzie określenie zadań, które zostaną zgłoszone do Wójta Gminy Dłutów we wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

    Zgłaszane zadania powinny być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunkówżycia mieszkańców sołectwa i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.Szacunkowe koszty przedsięwzięcia/przedsięwzięć, które nie mogą być wyższe niż kwota określona w informacji wójta, ze wskazaniem poszczególnych rodzajów kosztów.

O przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie wiejskie. Zgodnie z ustawą, propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:

1) sołtys,

2) rada sołecka (rekomendowany wniosek na piśmie, podpisy przez członków rady sołeckiej),

3) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (rekomendowany wniosek na piśmie, podpisy przez co najmniej 15 mieszkańców).                

                                                                                              Sołtys sołectwa Czyżemin

/ -/ Andrzej Woźniakowski

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker