Nowy numer Informatora Gminnego

Szanowni Państwo!

Zachęcamy i zapraszamy do lektury najnowszego wydania Informatora Gminnego [link]. 

18 1m

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W związku z brakiem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Dłutów spowodowanej pandemią koronowirusa SARS-COV-2 w Polsce informujemy, że dopuszczalne jest zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Skan podpisanego dokumentu należy wysłać na adres sekretarz@dlutow.pl najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku, do godziny 15:30. Oryginały pism należy niezwłocznie wysłać pocztą tradycyjną na adres: 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod nr tel. 44 634 05 21 w. 112.

Szczegóły znajdują się w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku: https://bip.dlutow.pl/wyjasnienie-pkw-dot-przyjmowania-zgloszen-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-wyborczych

 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pabianicach

Numery telefonów:
Poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 18.00
- 422152776; 42 2153589; 517399254
(godziny urzędowania)
Telefon czynny całą dobę: 605880220;
e-mail: pabianice@pis.lodz.pl

 

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker