Gmina Dłutów Drukuj
Wpisany przez Magdalena Kardas   

Informacje ogólne

Gmina Dłutów jest gminą wiejską położoną w powiecie pabianickim w środkowej części województwa łódzkiego.  Graniczy z 6 gminami:

- na północy: z gminą Pabianice,

- na wschodzie: z gminą Tuszyn i Grabica,

- na południu: z gminami Drużbice i Zelów,

- na zachodzie: z gminą Dobroń

Gmina zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie miasta Pabianice będącym ośrodkiem ponadlokalnym. Odległość od miasta Pabianice do granicy gminy wynosi zaledwie 6 km. Odległość od miasta Łodzi – stolicy województwa jest również niewielka i wynosi ok. 30 km (od centrum Dłutowa do centrum Łodzi). Tak korzystne położenie sprawia, iż Gmina Dłutów jest terenem atrakcyjnym dla osób osiedlających się oraz zakładających działalność gospodarczą.

Gmina zajmuje obszar 100,47 km2 i pod tym względem znajduje się w grupie mniejszych obszarowo gmin województwa łódzkiego. W powiecie pabianickim stanowi 20 % jego powierzchni.

W skład gminy wchodzi 20 sołectw: Budy Dłutowskie, Czyżemin, Dąbrowa, Dłutów, Dłutówek, Drzewociny, Huta Dłutowska, Lesieniec, Leszczyny Małe, Leszczyny Duże, Łaziska, Mierzączka Duża, Orzk, Pawłówek, Piętków, Redociny, Stoczki-Porąbki, Ślądkowice, Tążewy i Świerczyna.

Miejscowością gminną jest Dłutów, gdzie znajdują się wszystkie instytucje użyteczności publicznej, tj.: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych, Posterunek Policji, Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy „PA-CO BANK”, Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia NZOZ „POLMED”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie  i Gimnazjum w Dłutowie oraz pełnowymiarowa sala sportowo- widowiskowa przygotowana do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i inne dyscypliny.

Takie zgromadzenie instytucji i podmiotów gospodarczych na niewielkim obszarze zmotywowało władze samorządowe do podjęcia starań o pozyskanie środków na zmodernizowanie infrastruktury drogowej w obrębie Centrum Dłutowa.

W 2009 roku zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych projekt  przebudowy ulic znajdujących się w samym sercu Dłutowa, tj. Polnej Sportowej i Krótkiej, zaś w 2010 r. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została wykonana przebudowa ulicy Południowej oraz Spadowej, znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu Kościoła i cmentarza w Dłutowie. Otrzymano łącznie ponad 800 000,00 zł dofinansowania, dzięki któremu udało się podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu (zarówno kierowców jak i pieszych) poprzez poszerzenie pasa jezdni, poprawę jakości nawierzchni z uwzględnieniem jej wytrzymałości na większe obciążenia, wybudowanie chodników oraz miejsc parkingowych, jak również placu manewrowego umożliwiającego sprawne zawracanie dużym pojazdom. Dodatkowym efektem projektów jest poprawa estetyki oraz architektoniczne zintegrowanie centrum miejscowości.

W  roku 2011 planuje się przebudowę ulic na kolejnym osiedlu w Dłutowie, tj. ulice Krzywą, Osiedlową, Graniczną, Spokojną i Spacerową z udziałem środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Gmina Dłutów to „zielone płuca” powiatu – stanowi alternatywę wypoczynkową dla mieszkańców Pabianic i Łodzi ze względu na to, iż posiada wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe. Występują tu duże kompleksy leśne urozmaicone stawami, rzeczkami. Na terenie gminy znajdują się również niewielkie kompleksy bagien, stanowiących ostoje ptactwa wodnego i leśnego. Na terenie samego Dłutowa znajdują się pomniki przyrody prawem chronione w postaci 700 letnich dębów w starym parku wiejskim oraz lipy przy kościele.

Działalność rolniczą ograniczają niskiej klasy ziemie (przeważa V i VI klasa), jednak gospodarstwa rolne stanowią przeważające źródło utrzymania mieszkańców. Jest to możliwe dzięki pomysłowości rolników i wyspecjalizowaniu się w typach hodowli w mniejszym stopniu zależnych od klasy posiadanej ziemi np. strusie, pieczarki, bydło, trzoda, pasieki pszczelarskie oraz prowadzeniu przetwórstwa metodami unikatowymi na skalę kraju.

W Gminie Dłutów w miejscowości Czyżemin znajduje się największe wzniesienie województwa łódzkiego. Na jego terenie wydobywany jest żwir oraz znajdują się działki letniskowe. Na innych wzniesieniach powstały niewielkie farmy wiatrowe. Dwa smukłe wiatraki witają osoby wjeżdżające do Dłutowa od strony Pabianic. Stały się jednym ze znaków rozpoznawczych Gminy.

Przez obszar gminy, z północy na południe, przebiega droga wojewódzka nr 485 Pabianice – Bełchatów. Marzeniem wielu mieszkańców Gminy Dłutów jest utworzenie ścieżki rowerowej łączącej Dłutów z Pabianicami wzdłuż ww. trasy.

Gmina Dłutów liczy 4215 mieszkańców (stan na 31.12.2010 r.). Jest to jedna ze słabiej zaludnionych gmin województwa łódzkiego. Stan ten sukcesywnie ulega zwiększeniu dzięki inwestycjom w infrastrukturę kanalizacyjną i drogową. W malowniczo położonych osiedlach letniskowych i całorocznych z miesiąca na miesiąc przybywa zabudowań. Latem nasza gmina zaludnia się mieszkańcami okolicznych miast, szczególnie Pabianic i Łodzi, którzy są posiadaczami licznych działek letniskowych w najbardziej atrakcyjnych zakątkach naszej gminy.

Miejsca szczególne dla kultury i historii Gminy

W gminie znajdują się 2 parafie rzymsko-katolickie: Kościół Parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Dłutowie i Kościół Parafialny p.w. Św Józefa w Dąbrowie oraz Kaplica p.w. Św. Floriana w Hucie Dłutowskiej.

Dłutów od lat stanowi punkt postoju pabianickiej oraz noclegu łódzkiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Jest to wydarzenie nie tylko mające wymiar religijny, ale także artystyczny. Z okazji pobytu pielgrzymów w Dłutowie odbywa się spotkanie z wiernymi: Msza św. oraz tzw. „pogodny wieczór” z piosenką religijną, przebiegające w niepowtarzalnej atmosferze.

Do zabytków Gminy Dłutów wartych poznania i zobaczenia należą: park w Dłutowie, którego drzewostan pamięta przełom XVIII i XIX wieku, a najstarsze dęby liczą około 700 lat , folwark z gorzelnią z XIX wieku. Z zabytków poza Dłutowem warto zobaczyć park w Hucie Dłutowskiej o powierzchni 5,5 ha. Na terenie parku znajduje się willa wybudowana na początku XX w. przez niemieckiego fabrykanta z Pabianic.


Bazę turystyczną w gminie tworzą:

-  Ośrodek Wypoczynkowy „Caritas” Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach prowadzący całoroczną działalność : kolonie, obozy, turnusy dla dorosłych,

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- gospodarstwo agroturystyczne w Dłutówku z zapleczem noclegowym, stajnią, pojazdami konnymi, które proponuje wiele atrakcji; m.in przejażdżki konne, ogniska , imprezy plenerowe i okolicznościowe. Gospodarstwo w roku 2008 zdobyło III miejsce w konkursie wojewódzkim „Zielone Lato 2008”

- hotel „Pod dębami” wraz z salonem weselnym w Pawłówku, który dysponuje salą bankietową nawet dla 350 osób oraz 50 miejscami noclegowymi.

 

Miejsca pamięci narodowej

W Dłutowie na cmentarzu rzymsko-katolickim:

− miejsce pamięci ofiar terroru z lat 1940-44,

− mogiła żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.,

− mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego Armii Łódź poległych we wrześniu 1939 r.,

− mogiła lotników polskich – załogi samolotu bombowego „Łoś” z 212 Eskadry Lotniczej – strąconych nad wsią Ślądkowice 4 września 1939 r.,

− mogiła powstańców styczniowych 1863 r.– w lesie przy drodze powiatowej Dłutów-Mierzączka.

Inne pomniki i miejsca pamięci:

− Pawlikowice – cmentarz z I Wojny Światowej,

− Dłutów – pomnik lotników września 1939 r.,

− Pomnik poległych żołnierzy Armii Łódź.

6 września 2009 r. w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Dłutówku na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kolumna odbyła się doniosła uroczystość odsłonięcia pamiątkowego obelisku w miejscu lądowania 4.IX.1939 r. zestrzelonego w walce powietrznej samolotu bombowego PZL – P 37 B „Łoś” (72.16) z 212 Eskadry Bombowej.

Pomysłodawcą budowy pomnika – makiety samolotu bombowego PZL – P 37 B „Łoś” w skali 1:1 jest pilot Polskich Linii Lotniczych „Lot” kpt. Wojciech Tomaszewski – pochodzący z Dłutowa. Dzieło budowali razem Wojciech Tomaszewski i Jan Rybak – mieszkaniec Dłutowa, społecznik, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłutowie - poświęcili na to ponad 500 godzin, wykorzystali około 100 arkuszy blachy i około 6 tys. sztuk nitów.

Każdy kto tu przybył jest pełen podziwu dla miejscowej społeczności za pamięć o poległych lotnikach oraz jedyny w swoim rodzaju samolot – pomnik.

Historia związana z pomnikiem „Łosia”

w dniu 4 września 1939 r. startując z lotniska w Kucinach koło Aleksandrowa Łódzkiego otrzymał zadanie bombardowania niemieckich kolumn zmotoryzowanych w rejonie Wielunia. Z zadania tego żadna z załóg nie powróciła. Samolot por. obs. Kazimierza Żukowskiego został zestrzelony nad wsią Ślądkowice i upadł na pole Stefana Dychto. Cała załoga zginęła. Wszyscy pochowani na cmentarzu w Dłutowie.

Samolot ppor. obs. Kazimierza Dzika zestrzelony w walce powietrznej wylądował w rejonie wsi Dłutówek (na terenie młodego lasu w odległości około 6 km od wsi Ślądkowice). Z płonącego samolotu przed lądowaniem wyskoczyło dwóch członków załogi. Ostrzeliwani przez Niemców uratowali się (kpr. strz. Aleksander Danielak i Konstanty Gołębiowski). 2 pozostałych członków załogi również uratowało się. Ppor. obs. Kazimierz Dzik - samodzielnie a ppor. pil. 2 Feliks Mazak przy pomocy chłopców Piotra Olkusza i Edwarda Szymaka oraz obserwatora – wydostali się z płonącego samolotu. Pilot w wyniku uderzenia znalazł się w pozycji „głową w dół”, ze złamaną ręką, z kośćmi udowymi wybitymi ze stawów, przypięty pasami do płonącego samolotu. Kiedy już żegnał się z życiem – nadeszła niespodziewana pomoc w osobie chłopców, którzy w tym czasie pracowali na pobliskim polu. Piotrek Olkusz i Edward Szymak pobiegli za spadającym samolotem. Piotrek podczołgał się do kabiny i wydobytym z kieszeni nożem rozciął pasy. Nadbiegli inni ludzie, sprowadzono bryczkę, umieszczono na niej lotników i odwieziono do szpitala wojskowego w Pabianicach. Potem razem z cofającym się na wschód frontem dotarli do Wilna. Tam pilot – kiedy tylko stan jego zdrowia pozwalał na opuszczenie szpitala – został zabrany przez rodziców kolegi. Pod zmienionym nazwiskiem (Jan Żarnowski) i dzięki pomocy różnych osób, zmieniając adresy, zdołał uniknąć aresztowania i wywiezienia do obozu (dowódca załogi zginął w Katyniu). Peter Olkusz, bo tak obecnie nazywa się człowiek, który uratował pilota – ma 96 lat i mieszka w Kanadzie. Edward Szymak nie przeżył wojny.

Gmina Dłutów od 2009 roku organizuje imprezę cykliczną promującą walory turystyczne i gospodarcze Gminy. Jako członek Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi” realizuje w ten sposób Lokalną Strategię Rozwoju.

W 2010 roku zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego pt. „Promowanie lokalnych wytwórców na obchodach Dni Dłutowa i Dożynkach Gminnych 2010”. W sierpniu 2010 zorganizowano imprezę plenerową, w jej trakcie lokalni wytwórcy, rzemieślnicy, producenci, artyści ludowi i rękodzielnicy prezentowali swoje wyroby na wystawie. Dodatkową atrakcją były występy artystyczne, pokaz pirotechniczny, gry i zabawy dla całych rodzin. Następnie we wrześniu odbyły się Dożynki Gminne, na których m.in. podsumowano osiągnięcia i wydarzenia mające miejsce w trakcie Dni Dłutowa 2010. Wsparcie unijne wyniosło 9708,19 zł.

Współpraca ponadnarodowa

W dniu 3 sierpnia 2008 roku zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Gminą Dłutów a węgierską Gminą Rimóc. Była to pierwsza w historii Gminy wizyta delegacji z Dłutowa na Węgrzech. Uczestnikami byli m.in. radni Gminy, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, orkiestra z Orzku, przedstawiciele środowisk szkolnych i Pani Wójt Grażyna Maślanka Olczyk. Gospodarze i goście prezentowali kulturę i sztukę typową dla reprezentowanych gmin. Delegacja z Polski miała możliwość zapoznania się z miejscowymi zabytkami, kulturą i tradycjami.

Zawarta umowa współpracy ma na celu wspieranie:

1. nawiązywania współpracy między instytucjami kultury, sportu, turystyki, placówkami oświaty, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,

2. organizowania wspólnych imprez, spotkań, konferencji, w których uczestniczyć będą mieszkańcy obu gmin,

3. wymianę grup młodzieżowych,

4. działania na rzecz promocji i upowszechniania idei integracji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego.

W maju 2009 roku przedstawiciele Gminy Rimóc odwiedzili Dłutów. Zaprezentowali bogaty program artystyczny w tym tańce ludowe, śpiew oraz skecz kabaretowy. Odbyli wycieczkę po Gminie Dłutów oraz do kopalni Bełchatów. Wśród gości znalazł się Burmistrz Gminy Rimóc Beszkid Andor, przedstawiciele władz gminy i zespół ludowy.

Pierwsza w historii gminy wizyta grupy uczniów dłutowskiego gimnazjum w Rimóc miała miejsce w czerwcu 2010 r. Po pięciu najlepszych uczniów z II i III klas Gimnazjum zwiedzało okolice Rimóc, brało udział w pieszej wycieczce do pobliskiego Skansenu i zamku według legendy zbudowanego przez kruki. Zorganizowano wieczór muzyczny, na którym zarówno goście jak i gospodarze prezentowali własną twórczość. Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy między szkołami oraz wzajemne poznawanie kultury.

Planowane są kolejne wizyty zarówno osób z Dłutowa w Rimóc, jak i delegacji z Węgier w Dłutowie. W roku 2011 odbędzie się wizyta uczniów z Rimóc w Gminie Dłutów.

 

Działalność społeczna

Mieszkańcy Gminy Dłutów aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, o czym świadczy liczba i różnorodność lokalnych stowarzyszeń.

Na terenie gminy Dłutów działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Dłutów, Redociny, Orzk, Mierzączka Duża, Piętków, Ślądkowice, Tążewy, Huta Dłutowska, Leszczyny Duże. Jednostka OSP w Dłutowie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W 2010 roku Gmina Dłutów otrzymała dofinansowanie na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Orkiestra Dęta w Dłutowie licząca 20 osób. Orkiestra swoimi występami uświetnia różne imprezy okolicznościowe w gminie. Każdego roku bierze udział w mszach świątecznych w kościele w Dłutowie.

Kapela Ludowa z Orzku – licząca 5 osób, którą prowadzi Jan Skurnica.
Solistkami są p. Maria Socha i Monika Syryczyńska. Kapela chętnie upiększa swoimi występami imprezy okolicznościowe w gminie. Kapela powstała w 1996 r. Występuje jako kapela autentyczna i stylizowana. Występuje z zespołami śpiewaczymi Kół Gospodyń Wiejskich i młodzieżą. Ważniejsze osiągnięcia kapeli:

- nagrania do Kiermaszu Pod Kogutkiem i Programu Polskiego Radia,

- występ na Dożynkach Prezydenckich w Spale,

- w 2006 r. kapela występowała gościnnie jako laureaci na 40 Festiwalu w Kazimierzu Dolnym,

- 2006, 2005,2004, 2003 – I miejsce na Przeglądzie Kapel Centralnej Polski w Sieradzu,

- I miejsce w Ogolnopolskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,

Koła Gospodyń Wiejskich - działa ich 11 na terenie gminy Dłutów w miejscowościach: Huta Dłutowska, Dąbrowa, Dłutów,  Leszczyny Duże, Tążewy, Redociny, Piętków, Stoczki-Porąbki, Orzk, Mierzączka Duża, Ślądkowice. Przewodniczącą wszystkich kół jest p. Krystyna Wlazeł – emerytowana nauczycielka dłutowskiej szkoły. Wszystkie panie chętnie wspierają działania podtrzymujące polskie tradycje m.in. czynnie uczestniczą w dożynkach oraz bezinteresownie pomagają przy okolicznościowych uroczystościach i spotkaniach.

Działalność kulturowo-oświatową prowadzi również Towarzystwo Miłośników Dłutowa, które wydaje „Kronikę Gminy Dłutów” poświęconą bieżącym sprawom gminy, kulturze, sportowi oraz jej historii. Towarzystwo wydało też monografię pt. ”Dzieje Dłutowa i wsi okolicznych”.

Rozpowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy zajmuje się Gminny Ludowy Klub Sportowy „Dłutów”, który uczestniczy w okręgowych rozgrywkach sportowych oraz organizuje szkolenia i imprezy piłkarskie dla młodzieży. Klub działa od 50 lat, jego reprezentacją są trzy drużyny piłkarskie: kadra kl.A, kl.B i „Kuchar”.

Ponadto w ramach oddolnych inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców gminy  w latach 2008 – 2011 zrealizowano 9 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szerszy opis znajduje się w zakładce dotyczącej Unii Europejskiej.

Działalność gospodarcza i rolnicza

Mieszkańcy gminy Dłutów utrzymują się z prowadzenia produkcji rolnej, własnej działalności gospodarczej bądź pracy najemnej.

Działalność gospodarcza w zakresie handlu i usług prowadzona jest na potrzeby własne mieszkańców oraz na potrzeby rolnictwa. Pozytywnym zjawiskiem jest dynamiczny rozwój małej przedsiębiorczości. Dominują podmioty o charakterze handlowym (głównie sklepy spożywcze), usługowo-przemysłowym, świadczące usługi remontowo-budowlane i transportowe.

Na terenie gminy działają również średniej wielkości zakłady dziewiarskie, szwalnie i inne małe firmy rodzinne.

W zakresie wypoczynku zbiorowego, w Drzewocinach istnieje jedyny w gminie całoroczny ośrodek wypoczynkowy Archidiecezji Łódzkiej „Caritas”

Z roku na rok przybywa gospodarstw agroturystycznych: dwa funkcjonują w Dłutówku, oferują m.in. naukę jazdy konnej, jest też gospodarstwo agroturystyczne we wsi Czyżemin o podobnej specjalizacji, dwa gospodarstwa działają we wsi Ślądkowice jedno z nich również oferujące jazdę konną drugie wypoczynek na łonie natury oraz we wsi Leszczyny Małe - także o profilu jeździeckim.

Przez teren gminy nie przebiegają  szlaki turystyczne, jedynym jest projektowany konny szlak im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala”.

Edukacja

Na terenie Gminy Dłutów edukacja formalna prowadzona jest na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zespół Szkolno – Przedszkolny obejmuje działanie 2 placówek Przedszkola w Dłutowie i Szkoły Podstawowej w Dłutowie. Obecnie uczęszcza do nich 82 przedszkolaków i  218 uczniów. Dyrektorem Zespołu jest p. Danuta Syryczyńska.

Szkoła Podstawowa nosi imię „Lotników Września 1939 roku”.

Do Gimnazjum w Dłutowie uczęszcza 139 uczniów. Dyrektorem Gimnazjum jest p. Joanna Malinowska.

Uczniowie obu szkół osiągają wysokie wyniki w nauce, chętnie biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach i zajmują wysokie miejsca na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Dodatkowo edukacja wspierana jest za pomocą środków unijnych oraz krajowych.

W 2008 roku Gimnazjum w Dłutowie przystąpiło do udziału w projekcie Towarzystwa Inicjatyw Europejskich pt. „Nowy Impuls” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu powstał program rozwojowy szkoły. Ponadto Gimnazjum otrzymało 65 000,00 zł dotacji na przeprowadzenie zajęć dodatkowych w tym wyrównawczych i kół zainteresowań, wyjazdy do kina, teatru, na basen i lodowisko, prowadzenie kawiarenki artystycznej, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Projektem objęto wszystkich uczniów Gimnazjum.

Również w 2008 roku Gmina przystąpiła do udziału w projekcie pt. Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich". Projekt zakładał utworzenie ogólnopolskiej sieci 630 Centrów Kształcenia na odległość, jako głównych ośrodków działalności oświatowej w miejscach ich lokalizacji. Był finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.1a SPO RZL jako efekt współpracy Fundacji RAPZ oraz Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Optoland S.A. W Dłutowie w siedzibie Urzędu Gminy otworzono salę komputerową umożliwiającą nieodpłatne korzystanie z Internetu oraz wyposażonej w platformę szkoleń e-learningowych. W ramach projektu Gmina Dłutów otrzymała niezbędne wyposażenie w tym 10 stanowisk komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne, meble i inne przyrządy niezbędne do prowadzenia szkoleń. Dotacja obejmowała również zwrot kosztów utrzymania sali komputerowej w tym zatrudnienia opiekuna. Obecnie zakończono realizację projektu i wszelkie koszty funkcjonowania „Wioski internetowej” przejęły władze samorządowe Gminy Dłutów, zapewniając dostęp do sali komputerowej przez 7 dni w tygodniu.

W 2009 roku rozpoczęto realizację projektu pt. „Lepsza szkoła – program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.2 POKL. Jest to kompleksowa pomoc w formie programu rozwojowego obejmująca zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjazdy edukacyjne m.in. do teatru, Eksperymentatorium, na pokaz laserów do muzeów i filharmonii oraz publikowanie gazetki w formie papierowej i elektronicznej. W ramach projektu zakupiono książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy oraz materiały edukacyjne na zajęcia. Zwiększono liczbę godzin pracy psychologa i pedagoga szkolnego. Prowadzone są specjalne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Opłacany jest również dodatkowy kurs autobusu rozwożącego dzieci po zajęciach do domu. Termin realizacji wrzesień 2009 – lipiec 2011, koszt projektu 771 378,00 zł;

W 2010 roku Szkoła Podstawowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 11 940,00 do wyposażenia miejsca zabaw dla dzieci sześcioletnich w związku z obniżeniem wieku rozpoczynania nauki. Środki pochodziły z Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”

Zrealizowano także jeden projekt edukacyjno szkoleniowy dla bezrobotnych mieszkańców Gminy Dłutów pt. „Nowe kwalifikacje szansą na nową pracę i nowe życie” w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL. Uczestnicy szkolili się w zakresie prawa jazdy kat. C oraz obsługi wózków widłowych. W projekcie wzięło udział 19 Panów. 14 z nich uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe w trakcie trwania projektu. Termin realizacji: wrzesień 2008 r. – luty 2009 r. Koszt projektu wynosił 147 079,00 zł.