Deklaracja dostępności

» Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Urząd Gminy w Dłutowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklaracja dostępności dotyczy strony www.dlutow.pl.

 

Data publikacji strony: 30 października 2023 roku.

 

Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji: 31 marca 2021 roku

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31 marca 2021 roku.

 

Skróty klawiaturowe:

Na tej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Na tej stronie są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do koordynatora ds. dostępności, mailowo: sekretarz@dlutow.pl lub telefonicznie: 44 634 05 21.

W zgłoszeniu podaj:

swoje imię i nazwisko,

swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

dokładny adres strony, na której jest niedostępny element lub treść,

opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Urząd Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 950-081 Dłutów.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Pabianickiej (dla klientów) i od ulicy Polnej (wejście służbowe). Do wejścia od ulicy Polnej prowadzą schody. Wejście od ulicy Pabianickiej jest dostępne architektonicznie, wchodzi się z poziomu ulicy.

Punkt obsługi klienta znajduje się na wysokim parterze, na który można wejść schodami lub windą dostosowaną do użytku przez osoby z niepełnosprawnością. Przy windzie, na parterze znajduje się również pomieszczenie, które jest wyciszone i zacienione, przeznaczone do obsługi osób z potrzebami wymagającymi ciszy i/lub ciemności. W pokoju tym znajdują się również meble przystosowane do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz pętla indukcyjna do obsługi osób z zaburzeniami słuchu.

Budynek Urzędu Gminy w Dłutowie jest dwupiętrowy i jest dostępny w całości (poza piwnicami, które są pomieszczeniami służbowymi). Na I piętrze znajduje się łazienka dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie pokoje obsługujące klientów są dostępne.

W budynku można korzystać z systemu wspomagania poruszania się po budynkach i ewakuacji IRMA za pomocą aplikacji na smartfon z Android: do pobrania ze sklepu Google Play lub iOS: do pobrania z App Store.

Wszystkie pokoje oznaczone są tabliczkami z napisami w alfabecie Braille’a oraz kodami QR, informującymi jakie sprawy w danym pokoju są realizowane.

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne:

Nie posiadamy aplikacji mobilnych.

 

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie.