Komisje

» RADA GMINY » Komisje

Komisje Rady Gminy Dłutów

 

Składy imienne Komisji Rady Gminy Dłutów:

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Śpionek Adam – przewodniczący Komisji
 2. Nowak Janusz – zastępca przewodniczącego Komisji
 3. Banaś Andrzej – członek Komisji
 4. Nierychlewski Jarosław – członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów:

 1. Banaś Andrzej – przewodniczący Komisji
 2. Matuszewski Zenon – zastępca przewodniczącego Komisji
 3. Cieślak Jerzy- członek Komisji
 4. Kmin Tomasz – członek Komisji
 5. Łańcuchowski Adam – członek Komisji
 6. Śpionek Adam – członek Komisji
 7. Wierzbowski Marek – członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Nowak Janusz – przewodniczący Komisji
 2. Cieślak Jerzy – zastępca przewodniczącego Komisji
 3. Bartuzel Piotr – członek Komisji
 4. Kowalczyk Michał – członek Komisji
 5. Sujka Danuta – członek Komisji
 6. Śpionek Adam – członek Komisji
 7. Wierzbowski Marek – członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

 1. Nierychlewski Jarosław – przewodniczący Komisji
 2. Kmin Tomasz – zastępca przewodniczącego Komisji
 3. Nowak Janusz – członek Komisji
 4. Bartuzel Piotr – członek Komisji
 5. Oset Andrzej – członek Komisji
 6. Skrobek Milena – członek Komisji
 7. Sujka Danuta – członek Komisji