Skład Rady

» RADA GMINY » Skład Rady

Radni Rady Gminy Dłutów

 1. Górecki Jan
 2. Jakubowski Michał
 3. Kmin Tomasz
 4. Kuczewska Agnieszka
 5. Łańcuchowski Adam
 6. Łańcuchowski Emil
 7. Matuszewski Zenon
 8. Nowak Janusz
 9. Pryca Katarzyna
 10. Ratko Agnieszka
 11. Skurnica Seweryn
 12. Sokołowski Hubert
 13. Wojna Waldemar
 14. Wojtaszek Anna
 15. Woźny Seweryn