Kierownictwo Urzędu

» URZĄD GMINY » Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu Gminy w Dłutowie

 

Wójt Gminy Dłutów
Łukasz Szatan
wojt@dlutow.pl

 

Skarbnik Gminy Dłutów
Katarzyna Olkusz
skarbnik@dlutow.pl

 

Sekretarz Gminy Dłutów
Michał Kosmowski
sekretarz@dlutow.pl

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dłutowie
Joanna Janeczek
joanna.janeczek@dlutow.pl

 

tel. 44 634 05 21