Kontakt

» URZĄD GMINY » Kontakt

Kontakty

 

Urząd Gminy w Dłutowie
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów
tel.: 44 634 05 21
fax: 44 634 01 50
e-mail: dlutow@dlutow.pl
e-PUAP: /Gm_Dlutow/odbiorcza
NIP: 7691145063
REGON: 000535362

 

Godziny pracy:
poniedziałek: 9:00 – 17:00
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 15:30

 

Telefony wewnętrzne dla numeru 44 634 05 21:
111 – sekretariat
113 – obsługa Rady Gminy, „Czyste powietrze”, zezwolenia na sprzedaż alkoholu
115 – Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności, wpis do CEIDG
116 – ochrona informacji niejawnych, obrona cywilna, ochotnicze straże pożarne
117 – drogi, inwestycje, zamówienia publiczne
118 – inwestycje, zamówienia publiczne, gospodarka przestrzenna
119 – księgowość
123 – podatki
124 – Dom Kultury w Dłutowie
125 – biblioteka
127 – oświata, kultura, sport, promocja
128 – rolnictwo, ewidencja gruntów, gospodarka mieszkaniowa
129 – odpady komunalne
130 – informatyka
132 – księgowość

 

Gmina Dłutów
NIP: 7311914326 (do stosowania na fakturach)
REGON: 590647960