Schemat organizacyjny

» URZĄD GMINY » Schemat organizacyjny
 • Urząd Gminy w Dłutowie Nadzór: Wójt Gminy Dłutów
  • Referat Organizacyjny Nadzór: Sekretarz Gminy Dłutów
   • Stanowisko ds. kancelaryjno- organizacyjnych
    • Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
     • Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
      • Informatyk
       • Bibliotekarz
        • Stanowiska pomocnicze i obsługi
  • Referat Finansowy Nadzór: Skarbnik Gminy Dłutów
   • Stanowiska ds. księgowości budżetowej
    • Stanowisko ds. naliczeń i płac
     • Stanowisko ds. księgowości podatkowej
      • Stanowisko ds. wymiaru podatku
  • Urząd Stanu Cywilnego w Dłutowie Nadzór: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dłutowie
  • Samodzielne Stanowiska Nadzór: Wójt Gminy Dłutów
   • Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i promocji
    • Samodzielne stanowisko ds. architektury i inwestycji
     • Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej
      • Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
       • Samodzielne stanowisko ds. dróg i gospodarki komunalnej
        • Samodzielne stanowisko ds. ochrony przyrody i zwierząt
         • Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
          • Samodzielne stanowisk ds. ochrony informacji niejawnych i zagrożeń
  • Jednostki organizacyjne Gminy Nadzór: Wójt Gminy Dłutów
   • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie Kierownik
    • Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie Kierownik
     • Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dłutowie Dyrektor
      • Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach Kierownik