Ogłoszenie o naborze partnerów na wspólne przygotowanie i realizację projektu UE

20 listopada 2023Brak komentarzy

Ogłoszenie o naborze partnerów na wspólne przygotowanie i realizację projektu UE

 

Ogłoszenie o naborze partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 

Działając zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) Gmina Dłutów poszukuje partnerów wśród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie BIP Gminy Dłutów.