Informacja o otrzymaniu dotacji z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

27 maja 2024Brak komentarzy
Gmina Dłutów informuje o udzielonym przez Wojewodę Łódzkiego wsparciu finansowym na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Programu „Zakup nowości wydawniczych dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w formie dotacji celowej w kwocie 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej a także na realizację działań promujących czytelnictwo w Szkole Podstawowej im. Lotników Września 1939r. w Dłutowie. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego było zapewnienie przez Gminę Dłutów wkładu własnego w wysokości 3 000 zł stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Nowy sposób transmisji obrad z sesji Rady Gminy

03 kwietnia 2024Brak komentarzy

Zmiany w transmisji obrad z sesji Rady Gminy Dłutów

Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji Rady Gminy Dłutów na nowej platformie. Aby uzyskać dostęp do transmisji proszę kliknąć w link https://dlutow.posiedzenia.pl/? Taki widok uzyskamy po wybraniu z menu po prawej stronie transmisja:

Na tej stronie też będzie można zobaczyć informacje z transmisji, wyniki głosowań, wcześniejsze transmisje (na tej platformie piątkowa transmisja będzie dostępna jako pierwsza).

Na YouTube nie będziemy już prowadzili bezpośrednich transmisji.  Zostaną filmy z wcześniejszych sesji i mogą się pojawić też nagrania z nowszych sesji gdy będą przygotowane napisy.

ROZKŁAD JAZDY W DNIU 07.04.2024 R. DO OBWODÓW GŁOSOWANIA

03 kwietnia 2024Brak komentarzy

Rozkład jazdy do obwodów głosowania

ROZKŁAD JAZDY W DNIU 07.04.2024 R. DLA OBWODU GŁOSOWANIA NR 2 - SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOMU KULTURY W DŁUTOWIE

 

LINIA 1      
Przystanek Godzina odjazdu

kurs 1

Godzina

odjazdu

kurs 2

 
Stoczki-Porąbki 11 08:00 15:00  
Stoczki-Porąbki  14 08:03 15:03  
Piętków 14a 08:06 15:06  
Redociny 10 08:11 15:11  
Redociny 36 08:14 15:14  
Lesieniec 5A 08:20 15:20  
Lesieniec 12 08:23 15:23  
Tążewy 35 08:26 15:26  
Tążewy 30 08:29 15:29  
Tążewy 13 08:32 15:32  
Leszczyny Małe 8 08:37 15:37  
Czyżemin 15A 08:52 15:52  
Czyżemin 54 08:55 15:55  
Leszczyny Duże (skrzyżowanie z Tążewami) 08:58 15:58  
Leszczyny Duże 51 09:01 16:01  
Leszczyny Duże 7 09:04 16:04  
Dłutów OKW nr 2 Dom Kultury w Dłutowie 09:10 16:10 odwóz po oddaniu głosów

ROZKŁAD JAZDY W DNIU 07.04.2024 R. DLA OBWODU GŁOSOWANIA NR 4 - SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W DRZEWOCINACH

 

LINIA 2      
Przystanek Godzina odjazdu

kurs 1

Godzina

odjazdu

kurs 2

 
Łaziska 17A 08:00 15:00  
Orzk 44 08:05 15:05  
Orzk 56 08:08 15:08  
Orzk 71A 08:12 15:12  
Orzk 85 08:15 15:15  
Drzewociny droga na Kuźnicę 08:20 15:20  
Drzewociny 59 08:25 15:25  
Drzewociny 40 08:30 15:30  
Drzewociny 49D 08:32 15:32  
Drzewociny 51 L 08:35 15:35  
Mierzączka Duża 52 08:40 15:40  
Ślądkowice 97 08:50 15:50  
Ślądkowice 86 08:53 15:53  
Ślądkowice 27 08:56 15:56  
Ślądkowice 40 09:00 16:00  
Ślądkowice 51 09:05 16:05  
Ślądkowice na Łaźce 09:08 16:08  
Mierzączka Duża 35 09:11 16:11  
Drzewociny OKW nr 4 09:15 16:15 odwóz po oddaniu głosów
       

 

ROZKŁAD JAZDY W DNIU 07.04.2024 R. DLA OBWODU GŁOSOWANIA NR 5 - SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WILLA HERMANA THOMENA, HUTA DŁUTOWSKA UL. PABIANICKA 37

 

LINIA 3      
Przystanek Godzina odjazdu

kurs 1

Godzina

odjazdu

kurs 2

 
Dąbrowa 82 09:00 15:00  
Dąbrowa 64 09:05 15:05  
Dąbrowa 35 09:08 15:08  
Dąbrowa Kościół 09:11 15:11  
Pawłówek MZK 09:15 15:15  
Huta Dłutowska OKW nr 5 09:20 15:20 odwóz po oddaniu głosów

 

Miejsca przystanków zlokalizowane w miejscu przystanków szkolnych w przypadku braku przystanku przy prywatnych posesjach

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

30 stycznia 2024Brak komentarzy

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO

W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

DLA ROLNIKÓW

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

W terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego

kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48,

kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19

oraz kodem CN 3826 00 w okresie

od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła/owiec/kóz/koni z 2023 roku

5,84 zł x średnia roczna liczba świń z 2023 roku

Dotacja będzie wypłacana w terminie:

1 – 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Aby otrzymać zwrot w związku z hodowlą bydła, owiec, kóz, koni, świń w gospodarstwie, NIEZBĘDNE jest złożenie w I półroczu 2024 r. dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Program Czyste Powietrze

26 stycznia 2024Brak komentarzy

Aktualne informacje na temat programu znajdują Czyste powietrze w Gminie Dłutów

Wiejskie zebrania wyborcze w Gminie Dłutów

24 stycznia 2024Brak komentarzy

Terminy:
sołectwo Dłutówek 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Domu Kultury w Dłutowie
sołectwo Dłutów 31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Dłutowie
sołectwo Leszczyny Małe 1 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 u Sołtysa wsi
sołectwo Świerczyna 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Dłutowie
Więcej: Wiejskie zebrania wyborcze w Gminie Dłutów

Zakup mobilnego zaplecza imprez dla sołectwa Budy Dłutowskie

23 stycznia 2024Brak komentarzy

W 2023 roku zrealizowaliśmy projekt pn. „Zakup mobilnego zaplecza imprez dla sołectwa Budy Dłutowskie. W ramach projektu został zakupiony mobilny dom drewniany oraz wykonano utwardzenie kostką brukową terenu, na którym dom został ustawiony. Koszty projektu zostały w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus”.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Doposażenie Domu Kultury w Dłutowie poprzez zakup sprzętu audiowizualnego i technicznego

29 grudnia 2023Brak komentarzy
Dzięki podpisanej umowie w czerwcu bieżącego roku, otrzymaliśmy unijne wsparcie finansowe w wysokości 25 463,00 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację operacji pn. “Doposażenie Domu Kultury w Dłutowie poprzez zakup sprzętu audiowizualnego i technicznego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W dniu 28 listopada 2023 r. dostarczono do Domu Kultury w Dłutowie zamówiony sprzęt.