Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie i budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie

» Aktualności»Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie i budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie i budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie i budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie

 

Gmina Dłutów na podstawie zawartej w dniu 30.04.2024 r. umowy uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: „Rozbudowa  i przebudowa  stacji uzdatniania wody w Dłutowie i budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie”  w kwocie 1.774.819,00 zł,  z tego: w formie pożyczki – 1.242.374,00 zł, dotacji – 532.445,00 zł.

Wartość ogólna zadania - 3.585.564,07 zł.

Zakres zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej,  dostawę i montaż zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 300 m3, remont i wymianę urządzeń ciągu technologicznego uzdatniania wody, remont obiektu SUW  i zaplecza technologicznego oraz instalację agregatu prądotwórczego o mocy 50kW, montaż automatyki kontrolno-pomiarowej wraz z alarmem, wymianę pomp hydroforowych 2 stopnia, wykonanie prac wiertniczych, budowę studni głębinowej o głębokości ok. 55 m i wydajności ok. 60 m3/h, wykonanie nadziemnej obudowy studni, montaż pompy głębinowej, wykonanie odcinka instalacji wodociągowej i elektrycznej sterowniczej i zasilającej, utwardzenie terenu wokół studni, a także  nadzór inwestorski.