Zastrzeż swój PESEL i czuj się bezpiecznie

24 listopada 2023Brak komentarzy

Zastrzeż swój PESEL i czuj się bezpiecznie

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL może dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą:

  • e-usługi na stronie obywatel.gov.pl,
  • aplikacji mObywatel (zastrzeżenia dokonywane za pomocą aplikacji mobilnej będą możliwe po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisu),
  • w dowolnym urzędzie gminy.

W Urzędzie Gminy Dłutów wnioski o zastrzeżenie numeru PESEL można składać w pokoju Nr 21.

Ważne!

Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL. Jednak skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

Wzór wniosku do pobrania tutaj.

Informacja Starosty Pabianickiego o wyłożeniu do wglądu operatu

22 listopada 2023Brak komentarzy

Informacja Starosty Pabianickiego o wyłożeniu do wglądu operatu

 

Działając na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752; z późn. zm.) Starosta Pabianicki informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych dotyczących gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: 15-Piętków, 16-Redociny, 17-Stoczki-Porąbki, 18-Ślądkowice, 19- Tążewy, 20-Świerczyna gminy Dłutów.

 

Dokumentacja zostanie wyłożona do wglądu w dniach od 6 grudnia do 29 grudnia 2023 r. w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25, pok. 5.

 

Jednocześnie informuję, że w oparciu o art.24a ust.4 ww. ustawy, dokumentacja może zostać udostępniona za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu serwisu Geoportal Powiatu Pabianickiego dostępnego pod adresem https://pabianice.geoportal2.pl/ po wcześniejszym utworzeniu w nim konta użytkownika. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

 

Instrukcja dotycząca udostępnienia projektu modernizacji EGiB za pomocą środków komunikacji elektronicznej znajduje się pod poniższym adresem: https://powiat-pabianice.bip.info.pl/dokument,iddok,21885,idmp,1474,r,r

 

Załącznik: Projekt modernizacji

Ogłoszenie o naborze partnerów na wspólne przygotowanie i realizację projektu UE

20 listopada 2023Brak komentarzy

Ogłoszenie o naborze partnerów na wspólne przygotowanie i realizację projektu UE

 

Ogłoszenie o naborze partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 

Działając zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) Gmina Dłutów poszukuje partnerów wśród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie BIP Gminy Dłutów.

Obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

17 listopada 2023Brak komentarzy

Obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 11 listopada 2023 r. przypadała 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 10:00 celebrowaną w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Dłutowie, którą sprawował ks. proboszcz Zbigniew Dyks. Mszę wzbogacił występ Chóru Incanto z Pabianic. Po mszy nastąpiło przejście na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach lotników i żołnierzy. W uroczystości wzięły udział władze samorządowe gminy Dłutów, strażacy, dyrektorzy, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dłutowie, a także społeczność lokalna.

Uroczystość dostarczyła wzruszających momentów oraz wyrażono szacunek dla osób, którzy w przeszłości poświęcili swoje życie dla niepodległej Polski.

Kalendarz polowań w sezonie łowieckim 2023/2024

09 listopada 2023Brak komentarzy

Kalendarz polowań w sezonie łowieckim 2023/2024

 

Kalendarz polowań w sezonie łowieckim 2023/2024

 

Aktualny kalendarz polowań jest dostępny tutaj.

Zaproszenie na konsultacje

06 listopada 2023Brak komentarzy

Zaproszenie na konsultacje

 

 

 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM) przygotowuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), który dotyczy również Gminy Dłutów.

W związku z tym zaprasza na konsultacje wszystkich chętnych mieszkańców. Udział jak największej liczby osób w toku konsultacji umożliwi dokładniejsze poznanie problemów i potrzeb dotyczących mobilności mieszkańców ŁOM, a co za tym idzie stworzenie w SUMP dla ŁOM działań odpowiadających na wymagania społeczeństwa. My również zachęcamy do udziału w spotkaniach.

 

 

Konsultacje realizowane są na zlecenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przez konsorcjum firm: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska z siedzibą w Gdańsku, w partnerstwie z Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.