Dostępna Gmina Dłutów

» Aktualności»Dostępna Gmina Dłutów

Dostępna Gmina Dłutów

Dostępna Gmina Dłutów

Niniejsza strona internetowa powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach grantu „Dostępna Gmina Dłutów” będącego częścią projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (umowa o powierzenie grantu nr DSG/0661 z dnia 23 listopada 2022 roku).

Oprócz strony w ramach projektu zrealizowano jeszcze zadania:
– kontrastowe oznaczenie stopni na schodach,
– kontrastowe oznaczenie drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów,
– zakup krzeseł do wypoczynku,
– przygotowanie pomieszczenia do obsługi osób z problemami poznawczymi i innymi potrzebami,
– zakup wyposażenia do pomieszczenia do obsługi osób z problemami poznawczymi i innymi potrzebami,
– stworzenie dostępnej strony BIP urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści,
– zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym,
– zakup tablicy informacyjno-nawigacyjnej i instalacja jej przy wejściu do Urzędu Gminy w Dłutowie,
– zakup i instalacja tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR.

Kwota dofinansowania wyniosła 100 000 zł.