Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dłutów w 2023 roku.

» Aktualności»Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dłutów w 2023 roku.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dłutów w 2023 roku.

Informujemy, że w dniu 05.12.2023 r. Gmina Dłutów podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ze Strażnicy OSP w Redocinach”.

Całkowity koszt zadania wyniesie 10 640,00 .

W ramach powyższego zadania Gmina uzyska dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 3 952,00 zł.

Zakres wykonywanych prac obejmuje usunięcie wyrobów zawierających azbest z dachu strażnicy OSP w Redocinach tj. demontaż, odbiór, transport, unieszkodliwienie w ilości 6,0800 Mg.

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się na stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl/