Informacja o otrzymaniu dotacji z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

» Aktualności»Informacja o otrzymaniu dotacji z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Informacja o otrzymaniu dotacji z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Gmina Dłutów informuje o udzielonym przez Wojewodę Łódzkiego wsparciu finansowym na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Programu „Zakup nowości wydawniczych dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w formie dotacji celowej w kwocie 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej a także na realizację działań promujących czytelnictwo w Szkole Podstawowej im. Lotników Września 1939r. w Dłutowie. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego było zapewnienie przez Gminę Dłutów wkładu własnego w wysokości 3 000 zł stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.