Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie

» Aktualności»Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie

Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie

Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie

 

Gmina Dłutów na podstawie zawartej w dniu 30.04.2024 r. umowy uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: „Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie” w kwocie 1.008.126,00 zł,  z tego: w formie pożyczki – 705.689,00 zł, dotacji – 302.437,00 zł.

Wartość ogólna zadania – 2.059.040,00 zł.

Zakres zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych – demontaż istniejących urządzeń technologicznych, dostawę i montaż urządzeń do uzdatniania wody – urządzeń technologicznych do odżelaziania i odmanganiania pobranej wody o wydajności 25 m3/h oraz budowę zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 50 m3, a także nadzór inwestorski.