Utworzenie punktu dydaktycznego wokół Przedszkola w Dłutowie – Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 2023

» Aktualności»Utworzenie punktu dydaktycznego wokół Przedszkola w Dłutowie – Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 2023

Utworzenie punktu dydaktycznego wokół Przedszkola w Dłutowie – Nasze Ekologiczne Pracownie - edycja 2023

Utworzenie punktu dydaktycznego wokół Przedszkola w Dłutowie – Nasze Ekologiczne Pracownie - edycja 2023

 

Przedszkole przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dłutowie we współpracy z Gminą Dłutów (beneficjent), w okresie od 01.10.2023 r. do 30.06.2024 r. realizuje zadania z projektu pt.

Utworzenie punktu dydaktycznego wokół Przedszkola w Dłutowie – Nasze Ekologiczne Pracownie - edycja 2023

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Łączne koszty zadania: 59 380,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 55 880,00 zł
Udział własny: 3 500,00 zł