Zakup mobilnego zaplecza imprez dla sołectwa Budy Dłutowskie

» Aktualności»Zakup mobilnego zaplecza imprez dla sołectwa Budy Dłutowskie

Zakup mobilnego zaplecza imprez dla sołectwa Budy Dłutowskie

W 2023 roku zrealizowaliśmy projekt pn. „Zakup mobilnego zaplecza imprez dla sołectwa Budy Dłutowskie. W ramach projektu został zakupiony mobilny dom drewniany oraz wykonano utwardzenie kostką brukową terenu, na którym dom został ustawiony. Koszty projektu zostały w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus”.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.