Zastrzeż swój PESEL i czuj się bezpiecznie

» Aktualności»Zastrzeż swój PESEL i czuj się bezpiecznie

Zastrzeż swój PESEL i czuj się bezpiecznie

Zastrzeż swój PESEL i czuj się bezpiecznie

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL może dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą:

  • e-usługi na stronie obywatel.gov.pl,
  • aplikacji mObywatel (zastrzeżenia dokonywane za pomocą aplikacji mobilnej będą możliwe po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisu),
  • w dowolnym urzędzie gminy.

W Urzędzie Gminy Dłutów wnioski o zastrzeżenie numeru PESEL można składać w pokoju Nr 21.

Ważne!

Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL. Jednak skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

Wzór wniosku do pobrania tutaj.