Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

» Aktualności»Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO

W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

DLA ROLNIKÓW

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

W terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego

kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48,

kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19

oraz kodem CN 3826 00 w okresie

od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła/owiec/kóz/koni z 2023 roku

5,84 zł x średnia roczna liczba świń z 2023 roku

Dotacja będzie wypłacana w terminie:

1 – 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Aby otrzymać zwrot w związku z hodowlą bydła, owiec, kóz, koni, świń w gospodarstwie, NIEZBĘDNE jest złożenie w I półroczu 2024 r. dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.