Charakterystyka Gminy

Charakterystyka i położenie

Kategoria: O Gminie
Opublikowano Super User

Gmina Dłutów jest gminą wiejską położoną w powiecie pabianickim w środkowej części województwa łódzkiego.  Graniczy z 6 gminami:

- na północy: z gminą Pabianice,

- na wschodzie: z gminą Tuszyn i Grabica,

- na południu: z gminami Drużbice i Zelów,

- na zachodzie: z gminą Dobroń

Gmina zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie miasta Pabianice będącym ośrodkiem ponadlokalnym. Odległość od miasta Pabianice do granicy gminy wynosi zaledwie 6 km. Odległość od miasta Łodzi – stolicy województwa jest również niewielka i wynosi ok. 30 km (od centrum Dłutowa do centrum Łodzi). Tak korzystne położenie sprawia, iż Gmina Dłutów jest terenem atrakcyjnym dla osób osiedlających się oraz zakładających działalność gospodarczą.

Gmina zajmuje obszar 100,47 km2 i pod tym względem znajduje się w grupie mniejszych obszarowo gmin województwa łódzkiego. W powiecie pabianickim stanowi 20 % jego powierzchni.

W skład gminy wchodzi 20 sołectw: Budy Dłutowskie, Czyżemin, Dąbrowa, Dłutów, Dłutówek, Drzewociny, Huta Dłutowska, Lesieniec, Leszczyny Małe, Leszczyny Duże, Łaziska, Mierzączka Duża, Orzk, Pawłówek, Piętków, Redociny, Stoczki-Porąbki, Ślądkowice, Tążewy i Świerczyna.

Miejscowością gminną jest Dłutów, gdzie znajdują się wszystkie instytucje użyteczności publicznej, tj.: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych, Posterunek Policji, Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy „PA-CO BANK”, Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia NZOZ „POLMED”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie  i Gimnazjum w Dłutowie oraz pełnowymiarowa sala sportowo- widowiskowa przygotowana do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i inne dyscypliny.

Takie zgromadzenie instytucji i podmiotów gospodarczych na niewielkim obszarze zmotywowało władze samorządowe do podjęcia starań o pozyskanie środków na zmodernizowanie infrastruktury drogowej w obrębie Centrum Dłutowa.

W 2009 roku zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych projekt  przebudowy ulic znajdujących się w samym sercu Dłutowa, tj. Polnej Sportowej i Krótkiej, zaś w 2010 r. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została wykonana przebudowa ulicy Południowej oraz Spadowej, znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu Kościoła i cmentarza w Dłutowie. Otrzymano łącznie ponad 800 000,00 zł dofinansowania, dzięki któremu udało się podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu (zarówno kierowców jak i pieszych) poprzez poszerzenie pasa jezdni, poprawę jakości nawierzchni z uwzględnieniem jej wytrzymałości na większe obciążenia, wybudowanie chodników oraz miejsc parkingowych, jak również placu manewrowego umożliwiającego sprawne zawracanie dużym pojazdom. Dodatkowym efektem projektów jest poprawa estetyki oraz architektoniczne zintegrowanie centrum miejscowości.

W  latach 2011-2012 dokonano przebudowy ulic na osiedlu w Dłutowie. Wymieniono kanalizację deszczową i nawierzchnię oraz utworzono chodniki. Remontem objęto ulice: Krzywą, Osiedlową, Graniczną, Spokojną i Spacerową. Inwestycję przeprowadzono z udziałem środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Od 2012 roku trwa budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, której powstanie zainicjowali mieszkańcy miejscowości Łaziska. Budowę poparła swoją decyzją Rada Gminy, która poleciła Wójowi pozyskanie środków na realizację przedsięwzięcia. Gmina Dłutów otrzymała 500 tys. zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2014 rok.

Gmina Dłutów to „zielone płuca” powiatu – stanowi alternatywę wypoczynkową dla mieszkańców Pabianic i Łodzi ze względu na to, iż posiada wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe. Występują tu duże kompleksy leśne urozmaicone stawami, rzeczkami. Na terenie gminy znajdują się również niewielkie kompleksy bagien, stanowiących ostoje ptactwa wodnego i leśnego. Na terenie samego Dłutowa znajdują się pomniki przyrody prawem chronione w postaci 700 letnich dębów w starym parku wiejskim oraz lipy przy kościele.

Działalność rolniczą ograniczają niskiej klasy ziemie (przeważa V i VI klasa), jednak gospodarstwa rolne stanowią przeważające źródło utrzymania mieszkańców. Jest to możliwe dzięki pomysłowości rolników i wyspecjalizowaniu się w typach hodowli w mniejszym stopniu zależnych od klasy posiadanej ziemi np. strusie, pieczarki, bydło, trzoda, pasieki pszczelarskie oraz prowadzeniu przetwórstwa metodami unikatowymi na skalę kraju.

W Gminie Dłutów w miejscowości Czyżemin znajduje się największe wzniesienie województwa łódzkiego. Na jego terenie wydobywany jest żwir oraz znajdują się działki letniskowe. Na innych wzniesieniach powstały niewielkie farmy wiatrowe. Dwa smukłe wiatraki witają osoby wjeżdżające do Dłutowa od strony Pabianic. Stały się jednym ze znaków rozpoznawczych Gminy.

Przez obszar gminy, z północy na południe, przebiega droga wojewódzka nr 485 Pabianice – Bełchatów. Marzeniem wielu mieszkańców Gminy Dłutów jest utworzenie ścieżki rowerowej łączącej Dłutów z Pabianicami wzdłuż ww. trasy.

Gmina Dłutów liczy 4215 mieszkańców (stan na 31.12.2010 r.). Jest to jedna ze słabiej zaludnionych gmin województwa łódzkiego. Stan ten sukcesywnie ulega zwiększeniu dzięki inwestycjom w infrastrukturę kanalizacyjną i drogową. W malowniczo położonych osiedlach letniskowych i całorocznych z miesiąca na miesiąc przybywa zabudowań. Latem nasza gmina zaludnia się mieszkańcami okolicznych miast, szczególnie Pabianic i Łodzi, którzy są posiadaczami licznych działek letniskowych w najbardziej atrakcyjnych zakątkach naszej gminy.

 DSC0114

 DSC0117

 DSC0118

 DSC0128

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker